info@hartveilig-gemeente-ede.nl

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

AED overdragen

Richtlijnen voor het overdragen van een bestaande AED:

Bezit u een AED en hangt deze binnen, maar zou u deze voor de maatschappij 24/7 beschikbaar willen stellen, dan moet de AED aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. De AED hangt in een Redspot*
  2. De AED wordt naar buiten verplaatst en wordt 24/7 toegankelijk voor de burgerhulpverleners
  3. De AED wordt overgedragen aan Stichting Hartveilig Gemeente Ede
  4. De AED wordt geplaats in een buitenkast die voorzien is van een vaste stroomvoorziening
  5. De levensduur van de AED bepaalt of de Stichting toestemming geeft voor de overdracht
  6. Bij vervanging van de AED, vindt herijking plaats

Wat krijgt u ervoor terug:

  1. De Stichting wordt eigenaar van de AED, en is verantwoordelijk voor regelmatige controle van AED
  2. De Stichting regelt onderhoud van de AED, zoals werking, en houdbaarheid van electroden en batterijen van de AED.
  3. De Stichting gaat met u in gesprek over plaatsing en levering van de buitenkast.
  4. De Stichting staat garant voor de AED; dit wil zeggen dat bij vernieling of diefstal de Stichting zorgt dat de AED wordt vervangen of wordt gerepareerd.

Wilt u met ons in gesprek over de mogelijkheden, dan kunt u mailen naar:

info@hartveilig-gemeente-ede.nl

 

* Redspot is een gebied waarin zich binnen de bebouwde kom geen AED bevindt binnen de 500 meter, buiten de bebouwde kom is dit 600-800 meter.(afhankelijk van de situatie)